Informasjonsmøte om Steinerud barnehage

Lørenskog kommune skal bygge ny barnehage med åtte avdelinger på Ødegården ovenfor Luhr skole. Du kan lese mer om prosjektet på våre nettsider: https://www.lorenskog.kommune.no/var.../steinerud-barnehage/ Vi inviterer til digitalt informasjonsmøte om planene mandag...

God jul og takk for året som snart er over!

Prosjektet og Lørenskog kommune vil takke alle berørte, naboer, entreprenører, utbyggere med Selvaag Bolig, Vinterparken, Haneborgåsen Utvikling og Lørenskog Panorama; næringslivet i Lørenskog Stasjonsby, herunder spesielt Rema 1000 og Pizza Bakeren, for det året som...

Pinsehelgas anleggsbegivenheter på Ødegården!

Se noen bilder fra helgas anleggsaktivitet på Ødegården. Arbeidene har i all hovedsak gått bra. Prosjektet beklager de ulemper støy og støv (pga tørt og varmt vær) har påført enkelte. Dette vil bli bra når arbeidene ferdigstilles i august/september! Innkjøring av...

Omfattende anleggsarbeider i pinsehelga

Stengning av veier, gangveg og jernbane - busstransport fra Stasjonsbyen til Lørenskog stasjon. Hovedaktiviteter: Lørdag 19.5 kl 08.00 og utover: Kapping av skinner, sprengning av fjell og utkjøring av masser (når togtrafikk stanses helt) Søndag 20.5: Innkjøring av...

Trefelling Luhrtoppen B10-B12

Vi starter trefelling innenfor ovennevnte område i uke 15. Arbeidene vil foregå på hverdager innenfor kl. 07.00 – 19.00. Ved spørsmål. Kontakt Katrine Muller – 909 51 522

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke