Espen Slorafoss

Vei og VA anlegg vei 3 og 9

Hovedarbeidene med anlegget er ferdig. Det som gjenstår er tilkobling av strøm til anlegget pluss noe sikring med midlertidige rekkverk. Dette gjør at veiene fortsatt ikke er åpnet for fri ferdsel. Det antas en åpning av veiene for fri ferdsel i slutten av februar og...

Jan Erik Petersen

God jul og takk for året som snart er over!

Prosjektet og Lørenskog kommune vil takke alle berørte, naboer, entreprenører, utbyggere med Selvaag Bolig, Vinterparken, Haneborgåsen Utvikling og Lørenskog Panorama; næringslivet i Lørenskog Stasjonsby, herunder spesielt Rema 1000 og Pizza Bakeren, for det året som...

Espen Slorafoss

Vei og VA anlegg vei 3 og 9

Arbeidene er nå inne i den avsluttende fasen og forventes ferdig i løpet av første halvdel av november. Veiene forventes åpnet innen utgangen av november. I forbindelse med asfaltarbeidene oppstod dessverre en uheldig hendelse i forrige uke da det ble utført arbeider...

Espen Slorafoss

Vei og VA anlegg vei 3 og 9

Arbeidene med vei 3 og 9 med tilhørende hovedanlegg for VA på Lørenskog stasjonsby er nå påbegynt. Det er Isachsen Anlegg AS som er valgt til å utføre arbeidene. Isachsen Anlegg har god kjennskap til området da de også har utført all den tidligere infrastrukturen på...

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke