Espen Slorafoss

Vei og VA anlegg vei 3 og 9

Arbeidene er nå inne i den avsluttende fasen og forventes ferdig i løpet av første halvdel av november. Veiene forventes åpnet innen utgangen av november. I forbindelse med asfaltarbeidene oppstod dessverre en uheldig hendelse i forrige uke da det ble utført arbeider...

Espen Slorafoss

Vei og VA anlegg vei 3 og 9

Arbeidene med vei 3 og 9 med tilhørende hovedanlegg for VA på Lørenskog stasjonsby er nå påbegynt. Det er Isachsen Anlegg AS som er valgt til å utføre arbeidene. Isachsen Anlegg har god kjennskap til området da de også har utført all den tidligere infrastrukturen på...

Jan Erik Petersen

Pinsehelgas anleggsbegivenheter på Ødegården!

Se noen bilder fra helgas anleggsaktivitet på Ødegården. Arbeidene har i all hovedsak gått bra. Prosjektet beklager de ulemper støy og støv (pga tørt og varmt vær) har påført enkelte. Dette vil bli bra når arbeidene ferdigstilles i august/september! Innkjøring av...

Jan Erik Petersen

Omfattende anleggsarbeider i pinsehelga

Stengning av veier, gangveg og jernbane - busstransport fra Stasjonsbyen til Lørenskog stasjon. Hovedaktiviteter: Lørdag 19.5 kl 08.00 og utover: Kapping av skinner, sprengning av fjell og utkjøring av masser (når togtrafikk stanses helt) Søndag 20.5: Innkjøring av...

Espen Slorafoss

Vei og VA anlegg vei 3 og 9

Arbeidene med vei 3 og 9 på Lørenskog stasjonsby, med tilhørende hovedanlegg for VA, skal påbegynnes i løpet av april måned 2018. Arbeidene er planlagt ferdig innen utgangen av året. Vei 3 er fortsettelsen av Ødegårds vei som skal gi de fremtidige boligområdene på...

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke