Stengning av vei

Haneborgveien og Ødegårds vei stenges i perioden fra 16. april til 9. mai i forbindelse med omfattende gravearbeider knyttet til ny undergang under jernbanen ved Ødegården. Omkjøring skiltes. Det vil være omkjøring via Lørenskogveien, Luhrtoppen til Ødegårds vei og omkjøring via Marcus Thranes vei, Nordahl Griegs vei til Haneborgveien.

Det vil være åpent for gående og syklende gjennom området som normalt, også gjennom eksisterende undergang for gangtrafikk til og fra Lørenskog stasjonsby, Lørenskog stasjon, Luhr skole osv.

Illustrasjon ny undergang

Illustrasjon sett fra Marcus Thranes vei

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke