Espen Slorafoss

Arbeidene med vei 3 og 9 på Lørenskog stasjonsby, med tilhørende hovedanlegg for VA, skal påbegynnes i løpet av april måned 2018. Arbeidene er planlagt ferdig innen utgangen av året. Vei 3 er fortsettelsen av Ødegårds vei som skal gi de fremtidige boligområdene på Lørenskog stasjonsby sin hovedadkomst. Vei 3 vil, når den er ferdigstilt, være koblet sammen med Kringsjåveien. Vei 9 er en sløyfe fra vei 3 som skal treffe Åsveien. Samlet har vei 3 og 9 en lengde på ca. 1.200 meter. Det må påregnes sprenging og økt anleggstrafikk i området i forbindelse med arbeidene.

Ved eventuelle spørsmål, kontakt Geir Liengen, tlf. 992 33 539.

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke