Stengning av veier, gangveg og jernbane – busstransport fra Stasjonsbyen til Lørenskog stasjon. Hovedaktiviteter:

  • Lørdag 19.5 kl 08.00 og utover: Kapping av skinner, sprengning av fjell og utkjøring av masser (når togtrafikk stanses helt)
  • Søndag 20.5: Innkjøring av kulvert – fra ca. kl. 04.00 søndag 20.5 (varer ca. 2 timer)
  • Tilbakefylling av masser, etablering av overbygning, skinner, kjøreledninger, kabler etc. – skjer fortløpende frem til togtrafikk igangsettes mandag 21.5 kl. 08.00

Det vil som tidligere informert om være omfattende og til dels støyende arbeider. Berørte naboer er varslet!

Det vil være åpent for gående og syklende gjennom området, men av sikkerhetshensyn så vil eksisterende undergang for gangtrafikk til og fra Lørenskog stasjonsby være stengt. Det vil derfor være satt opp en shuttle-buss som vil gå kontinuerlig fra stasjonsbyen/Ødegårds vei til/fra Lørenskog stasjon og med et stopp i Marcus Thranes vei. Dette vil bli skiltet særskilt. (Fra Lørenskog stasjon vil det være «buss for tog» i pinsehelgen).

Kart «Buss for gangveiforbindelse» – Stasjonsbyen (Ødegårds vei, Lørenskog stasjon, Marcus Thranes vei)

Byggherre er Lørenskog kommune med Anlegg Øst Entreprenør som totalentreprenør for prosjektet. Prosjektet finansieres av utbyggere i Lørenskog Stasjonsby (Selvaag Bolig, Vinterparken – SNØ, Bori AS og Haneborgåsen Utvikling).

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke