Espen Slorafoss

Arbeidene med vei 3 og 9 med tilhørende hovedanlegg for VA på Lørenskog stasjonsby er nå påbegynt. Det er Isachsen Anlegg AS som er valgt til å utføre arbeidene. Isachsen Anlegg har god kjennskap til området da de også har utført all den tidligere infrastrukturen på Lørenskog stasjonsby (Utvidelse av Haneborgveien, Senterveien, Vei 1 og Vei 2). Sprengningsarbeidene er nå påbegynt og det er sendt ut nabovarsler til de nærmeste naboene til anleggsområdet. Det er også satt ut rystelsesmålere for å overvåke rystelsene fra sprengningen. Anleggstrafikken for arbeidene vil skje ned vei 2 og ut av anlegget mot Skeidar.

Planene er at anleggsarbeidene skal være ferdig innen utgangen av året.

Ved eventuelle spørsmål kontakt Geir Liengen, tlf. 992 33 539.

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke