Til orientering så vil det i forbindelse med innplassering av ny gangkulvert bli nattarbeider førstkommende helg (29. og 30. september). Berørte naboer er varslet, gjengir tekst fra entreprenør PEAB sin varsling:

Informasjon i forbindelse med bygging av ny jernbaneundergang Marcus Thranes vei – Hans Egedes vei

Informasjonsbrev 21.9.2018 – nattarbeid helgen 29.-30. september

Helgen uke 39 – lørdag 29.9 til søndag 30.9. skal det monteres ny jernbaneundergang mellom Lørenskog og Hanaborg stasjon. Dette medfører døgnkontinuerlig anleggsarbeid gjennom helgen. Oppstart er ca. midnatt natt til lørdag den 29. – og mobiliseringen av mannskap og maskiner vil starte sent fredag kveld. Arbeidene er planlagt ferdigstilt søndag kveld.

Det vil bli til dels støyende arbeider ved anleggsområdet pga kapping av skinner, graving, opplasting og tipping av masser, m.v. Om lag 1500 m3 løsmasser skal graves opp, og store deler av dette skal kjøres ut av anlegget, det vil dermed bli betydelig lastebiltrafikk inn og ut av området. Massene skal kjøres ut både via Hans Egedes vei/Haneborgveien nord for jernbanen, og via Marcus Thranes vei på sørsiden.

Et område ved Ødegårds vei 2 (bak Selvaag/Vinterparkens brakkerigg) vil bli benyttet til mellomlagring av masser. Det vil bli noe støy fra dette området i forbindelse med tipping og opplasting av masser.

Anleggsområdet vil være avsperret, og vi ber skuelystne om å respektere skilting og sperringer – for egen sikkerhet og for de som utfører arbeidene. Hans Egedes vei stenges for all gjennomfart mellom nr 12 og nr 15.

For prosjektet med ny veikulvert vil det bli utført arbeider på dagtid lørdag med en gravemaskin. Det vil bli lagt tilbake kabler og etablert nye kabelkanaler langs jernbanetraseen. Anleggstrafikken vil imidlertid i hovedsak skyldes nabo-prosjektet som beskrevet over, hvor trafikk til og fra område for mellomlagring av masser vil skape en del trafikk i Haneborgveien og Ødegårds vei.

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.



Samtykke