AØE skal asfaltere det siste laget i Haneborgveien X Ødegårds vei den 22-23.10.18. Dette medfører stenging av krysset for siste gang.

Det vil også disse dagene ferdigstilles med asfalt på resterende areal som skal asfalteres. I rundkjøring mot Marcus Thranes vei er det planlagt asfaltering med noe manuell dirigering.

Omkjøring via Lørenskogveien, Luhrtoppen til Ødegårds vei, og omkjøring via Marcus Thranes vei, Nordahl Griegs vei til Haneborgveien.

Gang- og sykkelveien vil bli holdt åpen

Området blir etter det merket og åpning vil skje litt ut i november. Mer informasjon om åpningen blir lagt ut senere!

Igjen beklager vi de ulempene dette medfører!

Illustrasjonsbilde nytt anlegg

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke