Espen Slorafoss

Arbeidene er nå inne i den avsluttende fasen og forventes ferdig i løpet av første halvdel av november. Veiene forventes åpnet innen utgangen av november.

I forbindelse med asfaltarbeidene oppstod dessverre en uheldig hendelse i forrige uke da det ble utført arbeider på nattestid. Dette var ikke planlagt arbeid og skulle ikke ha skjedd. På vegne av vår entreprenør beklager vi på det sterkeste denne hendelsen.

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke