Prosjektet og Lørenskog kommune vil takke alle berørte, naboer, entreprenører, utbyggere med Selvaag Bolig, Vinterparken, Haneborgåsen Utvikling og Lørenskog Panorama; næringslivet i Lørenskog Stasjonsby, herunder spesielt Rema 1000 og Pizza Bakeren, for det året som snart har gått. I forhold til gjennomføring, støy og eventuelle klager, så har det vært over all forventning. Lite eller ingenting har blitt tatt opp, og det er blitt vist stor tålmodighet fra de som bor nærmest til de arbeidene som har pågått. Prosjektet er svært takknemlig for dette!

I 2019 gjenstår det enkelte mindre arbeider og korrigeringer, ventelig vil dette utføres noen dager i mai måned. Dette bør ikke være forstyrrende eller skape noe støy på noen måte da det kun er mindre ting som skal utbedres eller rettes på. Prosjektet har også planlagt noe utsmykning i området, i tillegg planlegges det å plante noen trær på nordsiden rett på andre siden av Pizza Bakeren mot jernbanen. Det er Bane Nor som eier dette området og det forutsettes at det blir avklart og gitt grønt lys for dette eventuelt. Entreprenøren har også gitt en sittebenk som eventuelt kan stå i samme område. Det forventes at det blir sett på og gjort noe i mai 2019!

Prosjekter ønsker dere en riktig god jul og et nytt og spennende 2019!

Ordfører Ragnhild Bergheim åpner undergangen 16. november 2018.

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke