Espen Slorafoss

Hovedarbeidene med anlegget er ferdig. Det som gjenstår er tilkobling av strøm til anlegget pluss noe sikring med midlertidige rekkverk. Dette gjør at veiene fortsatt ikke er åpnet for fri ferdsel.

Det antas en åpning av veiene for fri ferdsel i slutten av februar og det antas at anleggene overtas av kommunen sommeren 2019. Fra veiene åpnes til kommunen overtar vil anlegget driftes av Haneborgåsen Utvikling AS.

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke