Espen Slorafoss

Det har over noe tid foregått grunn- og sprengningsarbeider på Haneborgåsen Panorama byggetrinn 2. De siste dagene er det flere naboer som har henvendt seg til kommunen og ytret bekymring på grunn av rystelser. I den forbindelse er det viktig for oss som utbygger i prosjektet å forsikre alle naboer om at sprengningsarbeidet utføres i henhold til gjeldende regelverk og innenfor de grenseverdier som er fastsatt for prosjektet. Det står rystelsesmålere på den nærmeste bebyggelsen for å kontrollere dette. Det er hentet ut rapporter fra syv rystelesemålere etter forespørsel fra kommunen og ingen av disse viser rystelser over gjeldene grenseverdi for prosjektet. I forhold til skader på bygninger er disse dimensjonert for rystelser langt over de grenseverdier som er satt for sprengning på Haneborgåsen Panorama byggetrinn 2. Vi har likevel forståelse for at rystelsene oppleves som skremmende og vi beklager de ulempene dere som naboer har hatt.

Videre fremdrift:

Sprengningsarbeidene vil midlertidig opphøre tirsdag 9/4-19 og gjenopptas ved igangsettelse av neste byggetrinn. Utbyggerne av Haneborgåsen Panorama ønsker å oppfordre uvedkommende til å holde seg unna byggeplassen når det utføres arbeider på plassen. Dette skjer i hovedsak fra klokken 0700 til 1900 på hverdager.

Vi vil i fremtiden etterstrebe å holde dere som naboer orientert på denne nettsiden.

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke