Espen Slorafoss

Det er oppstart av sprengningsarbeider for Haneborgåsen Panorama Byggetrinn 3 mandag 26.08.2019.

Varighet for aktiviteten er antatt ca. 3 uker.

Eventuelle spørsmål i forbindelse med sprengningsarbeidene rettes til Jonas Frigård, tlf. 948 13 695.

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke