Vei og VA anlegg vei 3 og 9

Hovedarbeidene med anlegget er ferdig. Det som gjenstår er tilkobling av strøm til anlegget pluss noe sikring med midlertidige rekkverk. Dette gjør at veiene fortsatt ikke er åpnet for fri ferdsel. Det antas en åpning av veiene for fri ferdsel i slutten av februar og...

Vei og VA anlegg vei 3 og 9

Arbeidene er nå inne i den avsluttende fasen og forventes ferdig i løpet av første halvdel av november. Veiene forventes åpnet innen utgangen av november. I forbindelse med asfaltarbeidene oppstod dessverre en uheldig hendelse i forrige uke da det ble utført arbeider...