Vei og VA anlegg vei 3 og 9

Arbeidene med vei 3 og 9 med tilhørende hovedanlegg for VA på Lørenskog stasjonsby er nå påbegynt. Det er Isachsen Anlegg AS som er valgt til å utføre arbeidene. Isachsen Anlegg har god kjennskap til området da de også har utført all den tidligere infrastrukturen på...

Vei og VA anlegg vei 3 og 9

Arbeidene med vei 3 og 9 på Lørenskog stasjonsby, med tilhørende hovedanlegg for VA, skal påbegynnes i løpet av april måned 2018. Arbeidene er planlagt ferdig innen utgangen av året. Vei 3 er fortsettelsen av Ødegårds vei som skal gi de fremtidige boligområdene på...

Trefelling – Ødegården Felt B13

I uke 48 vil det foregå trefelling i Ødegården Felt B13. Arbeidene vil foregå på hverdager innenfor kl. 07.00 – 19.00. Eventuelle spørsmål i forbindelse med trefelling rettes til Jon Anders Rønass, tlf. 984 36 410. Plankart 016 – Ødegården felt B10 –...