Pinsehelgas anleggsbegivenheter på Ødegården!

Se noen bilder fra helgas anleggsaktivitet på Ødegården. Arbeidene har i all hovedsak gått bra. Prosjektet beklager de ulemper støy og støv (pga tørt og varmt vær) har påført enkelte. Dette vil bli bra når arbeidene ferdigstilles i august/september! Innkjøring av...

Omfattende anleggsarbeider i pinsehelga

Stengning av veier, gangveg og jernbane – busstransport fra Stasjonsbyen til Lørenskog stasjon. Hovedaktiviteter: Lørdag 19.5 kl 08.00 og utover: Kapping av skinner, sprengning av fjell og utkjøring av masser (når togtrafikk stanses helt) Søndag 20.5: Innkjøring...

Anleggsaktiviteten er i gang!

Prosjektleder oppsummerer og gir status fra: • Infomøte med beboere/FAU • Prosjekt Ødegården – veikulvert under jernbanen (status/fremdrift) • Arbeider for NRV (Nedre Romerike Vannverk) Det ble avholdt infomøte på brakkeriggen til entreprenør mandag 26. februar....

Oppdatert status undergang under jernbanen Ødegården

Illustrasjoner –  ny undergang under jernbane – Ødegården/Lørenskog Stasjonsby Som flere har observert så er diverse forarbeider gjort i forbindelse med etablering av kjørbar undergang ved Ødegården. Tegningen illustrerer slik dette omtrent vil se ut når...