Lørenskog Stasjonsby er et nytt nabolag rett ved Lørenskog stasjon. Området får hyggelige uteområder, skoler og barnehager, toppidrettsskole og verdens største innendørsanlegg for vinteraktiviteter.

Området bygges ut av Selvaag Bolig, Haneborgåsen Utvikling, BORI, Lørenskog kommune og Lørenskog Vinterpark – SNØ.

Deler av de nedre områder av Lørenskog stasjonsby er allerede ferdigstilt. Bygging av Vinterparken, kulvert under jernbanen og veien inkl. teknisk infrastruktur opp til de øvre boligfelt starter i høst/vinter. Boligområder i midtre og øvre del av stasjonsbyen ferdigstilles deretter trinnvis.

Utbyggerne har hver sine tomter som du ser av kartet under:

Kart over Lørenskog Stasjonsby

 
Hver enkelt utbygger har ansvar for kommunikasjon rundt bygging på egen tomt og tilliggende infrastruktur. Utbyggerne legger ut nabovarsler og naboinformasjon på denne nettsiden.

Plakat til oppslag

 

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke