Espen Slorafoss

Vei og VA anlegg vei 3 og 9

Arbeidene med vei 3 og 9 med tilhørende hovedanlegg for VA på Lørenskog stasjonsby er nå påbegynt. Det er Isachsen Anlegg AS som er valgt til å utføre arbeidene. Isachsen Anlegg har god kjennskap til området da de også har utført all den tidligere infrastrukturen på...

Jan Erik Petersen

Pinsehelgas anleggsbegivenheter på Ødegården!

Se noen bilder fra helgas anleggsaktivitet på Ødegården. Arbeidene har i all hovedsak gått bra. Prosjektet beklager de ulemper støy og støv (pga tørt og varmt vær) har påført enkelte. Dette vil bli bra når arbeidene ferdigstilles i august/september! Innkjøring av...

Jan Erik Petersen

Omfattende anleggsarbeider i pinsehelga

Stengning av veier, gangveg og jernbane - busstransport fra Stasjonsbyen til Lørenskog stasjon. Hovedaktiviteter: Lørdag 19.5 kl 08.00 og utover: Kapping av skinner, sprengning av fjell og utkjøring av masser (når togtrafikk stanses helt) Søndag 20.5: Innkjøring av...

Espen Slorafoss

Vei og VA anlegg vei 3 og 9

Arbeidene med vei 3 og 9 på Lørenskog stasjonsby, med tilhørende hovedanlegg for VA, skal påbegynnes i løpet av april måned 2018. Arbeidene er planlagt ferdig innen utgangen av året. Vei 3 er fortsettelsen av Ødegårds vei som skal gi de fremtidige boligområdene på...

Lillian Ussberg

Trefelling Luhrtoppen B10-B12

Vi starter trefelling innenfor ovennevnte område i uke 15. Arbeidene vil foregå på hverdager innenfor kl. 07.00 – 19.00. Ved spørsmål. Kontakt Katrine Muller – 909 51 522

Jan Erik Petersen

Anleggsaktiviteten er i gang!

Prosjektleder oppsummerer og gir status fra: • Infomøte med beboere/FAU • Prosjekt Ødegården - veikulvert under jernbanen (status/fremdrift) • Arbeider for NRV (Nedre Romerike Vannverk) Det ble avholdt infomøte på brakkeriggen til entreprenør mandag 26. februar. Ca....

Espen Slorafoss

Trefelling – Ødegården Felt B13

I uke 48 vil det foregå trefelling i Ødegården Felt B13. Arbeidene vil foregå på hverdager innenfor kl. 07.00 - 19.00. Eventuelle spørsmål i forbindelse med trefelling rettes til Jon Anders Rønass, tlf. 984 36 410. Plankart 016 - Ødegården felt B10 - B13

Jan Erik Petersen

Oppdatert status undergang under jernbanen Ødegården

Illustrasjoner -  ny undergang under jernbane - Ødegården/Lørenskog Stasjonsby Som flere har observert så er diverse forarbeider gjort i forbindelse med etablering av kjørbar undergang ved Ødegården. Tegningen illustrerer slik dette omtrent vil se ut når...

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke