Anleggsaktiviteten er i gang!

Prosjektleder oppsummerer og gir status fra: • Infomøte med beboere/FAU • Prosjekt Ødegården - veikulvert under jernbanen (status/fremdrift) • Arbeider for NRV (Nedre Romerike Vannverk) Det ble avholdt infomøte på brakkeriggen til entreprenør mandag 26. februar. Ca....

Oppdatert status undergang under jernbanen Ødegården

Illustrasjoner -  ny undergang under jernbane - Ødegården/Lørenskog Stasjonsby Som flere har observert så er diverse forarbeider gjort i forbindelse med etablering av kjørbar undergang ved Ødegården. Tegningen illustrerer slik dette omtrent vil se ut når...

Naboinformasjon for Lørenskog Stasjonsby

Utbyggerne ved Lørenskog Stasjonsby vil sende ut naboinformasjon om utbyggingen via dette nettstedet (Stasjonsbynabo.no) fremover. Meld deg på e-postvarsling i det grønne feltet "Nabovarsel på e-post" nederst på siden.

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke