Personvernerklæring

Denne erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt i henhold til gjeldende personvernregler.

EUs personvernforordning av 27. april 2016 (EU/2016/679) implementeres i norsk lov 20. juli 2018. Før den datoen skal nasjonalt lovverk i samsvar med direktiv 95/46/EF gjelde.

Hvem vi er

Behandlingsansvarlig for personopplysninger som blir oppgitt via denne nettsiden (stasjonsbynabo.no), i det videre kalt «nettsiden», er Akotek AS (post@akotek.no).

Formålet med personopplysningene er å informere naboer om byggearbeider og gjennom analyse av trafikkdata optimalisere kommunikasjonstiltak. Dette gjøres med samtykke som behandlingsgrunnlag.

Opplysninger Databehandler Avtale Utenfor EU
Anonymiserte trafikkdata Google LLC (Google Analytics) Googles personvernregler EU-U.S. Privacy Shield
Navn og e-postadresser The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp Databehandleravtale
(fås på forespørsel)
EU-U.S. Privacy Shield
Navn og e-postadresser (blogginnlegg  og kommentarfelt) ProISP Databehandleravtale EU
Navn og e-postadresser (blogginnlegg  og kommentarfelt) Amazon Web Services, Inc. Databehandleravtale EU-U.S Privacy Shield

 

Behandling av personopplysninger

Personopplysningen e-postadresse vil lagres fra det tidspunkt brukeren registrerer seg på e-postvarselet til byggeperioden er ferdig eller brukeren melder seg av e-postvarselet. Brukeren kan når som helst melde seg av e-postvarselet eller endre opplysninger knyttet til registrering ved å trykke «Oppdater dine innstillinger»-lenken i e-postvarslene brukeren mottar.

Personopplysningen IP-adresse samles inn i det øyeblikk brukeren går inn på nettsiden. Adressen blir deretter anonymisert slik at den ikke blir tilgjengelig for Google eller noen andre. Statistikk i Google Analytics lagres i nettsidens levetid.

Navn og e-postadresser som registreres på nettstedet i forbindelse med kommentarer til innlegg vil lagres fra det tidspunkt brukeren legger inn sin kommentar og lagres i nettsidens levetid.

Brukeren kan kontakte Akotek via post@akotek.no ved evt. ønsker knyttet til personopplysninger.

Som bruker har man rett til å klage på behandling av personopplysninger. Datatilsynet har laget en veileder for hvordan du kan klage på Datatilsynet.no.

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet.

Akotek AS har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i våre systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller opplysninger Akotek ikke har adgang til å behandle blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

 

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke