Selvaag Bolig

Selvaag Bolig bygger et helt nytt nabolag rett ved Lørenskog stasjon og vest for Haneborglia. Ved ferdigstillelse vil stasjonsbyen bestå av over 1000 nye boliger i ulike varianter og størrelser. Vi bygger både rekkehus og leiligheter.

Flere av boligprosjekter er allerede ferdigstilt og innflyttet, mens nye boligprosjekter som Snølia og B14 har planlagt salgsstart i 2018.

Oversiktsbilde Lørenskog stasjonsby

Les mer på våre nettsider.

Få nabomeldinger
på e-post

Meld deg på og få
naboinformasjon om utbyggingen.Samtykke